Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Bartosz Bociąga

ogłasza licytację na Udział nr 34 wynoszący 284/10.000 części nieruchomości

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-25 13:45
Cena wywoławcza: 189 333,33
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1818/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Benisławskiego
Miasto: Gdynia
Województwo: pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Bartosz Bociąga, Kancelaria komornicza w Gdyni, ul. Świętojańska 71/5, 81-389 Gdynia, tel. (58) 719 04 60, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

25 października 2016 r. o godz. 13:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni, pl. Konstytucji 5, w sali nr 206, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej udział nr 34 wynoszący 284/10.000 części nieruchomości, położonej: 81-173 Gdynia, ul. Benisławskiego 12, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW GD1Y/00091405/1.

Suma oszacowania wynosi 35 205,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 26 403,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 3 520,50.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię zgodnie z art. 962 kpc należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA w Gdyni   63 1240 5354 1111 0010 4834 3799.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.