Komornik Sądowy przy SR w Kielcach Magdalena Banatkiewicz Kancelaria Komornicza w Kielcach

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny nr 61 o pow. 64 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-03 15:00
Cena wywoławcza: 129 633,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 2604/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Os. Na Stoku
Miasto: Kielce
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Magdalena Banatkiewicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

3 listopada 2016 r. o godz. 15:00

 

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach, sala numer XXI, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Kielce, Oś. Na Stoku nr 52, oznaczonej jako lokal mieszkalny nr 61 o powierzchni użytkowej 64,00 m2 składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach nr KI1L/00059827/8.

Z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 64/4013, zapisany w księdze wieczystej numer KI1L/00049160/1.

 

Nieruchomość jest oszacowana na kwotę: 194 450,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 129 633,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 19 445,00 zł.

Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmie albo w inny wskazany przez komornika sposób.