Komornik Sądowy przy SR Lublin-Zachód Włodzimierz Ryń

ogłasza licytację na Zabudowana nieruchomość o pow. 0,0436 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-26 08:30
Cena wywoławcza: 268 250,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2895/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Stefana Lelka-Sowy
Miasto: Lublin
Województwo: lubelskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Włodzimierz Ryń z-ca Komornik Katarzyna Ryń-Kowalska (tel. (81) 743 76 32) ogłasza, że dnia

 

26 października 2016 r. o godz. 8:30

 

sala XXII w Sądzie Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, VIII Wydział Cywilny, 20-607 Lublin, Wallenroda 4 d odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 6/18 dłużnika (…) w niewydzielonej części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, stanowiąca działkę nr 42/2 o pow. 0,0436 ha,

położonej w Lublinie przy ul. Stefana Lelka-Sowy 5a (dawna ul. Janka Krasickiego), w obrębie 26 – Rury Brygidkowskie.

Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr LU1I/00027046/7.

 

Suma oszacowania wynosi 357 666,66 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 268 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 766,67 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: Bank PEKAO SA Lublin 11 1240 5497 1111 0000 5003 9223 najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji, tj. do dnia 25.10.2016 r.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

§2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.