Komornik Sądowy przy SR w Kielcach Magdalena Banatkiewicz Kancelaria Komornicza w Kielcach

ogłasza licytację na Działki o łącznej pow. 2,5256 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-02 14:00
Cena wywoławcza: 63 487,10
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2849/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Dąbrowa, Kielce
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Magdalena Banatkiewicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

2 listopada 2016 r. o godz. 14:00

 

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach, sala numer XVI, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako działki gruntu o numerach ewidencyjnych 451, 705 położone w miejscowości Kielce oraz działka gruntu o numerze ewidencyjnym 1347 położone w Dąbrowie, gmina Masłów o łącznej powierzchni użytkowej 0,8927 ha, w tym:

– działka nr ewid. 451 o pow. łącznej 0,0690 ha,

– działka nr ewid. 705 o pow. łącznej 0,1437 ha,

– działka nr ewid. 1347 o pow. łącznej 0,6800 ha,

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach nr KI1L/00092907/6.

 

Działka gruntu nr 451 oszacowana jest na kwotę: 189 395,69 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 126 263,79 zł.

Działka gruntu nr 705 oszacowana jest na kwotę: 95 230,65 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 63 487,10 zł.

Działka gruntu nr 1347 oszacowana jest na kwotę 144 947,67 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 96 631,78 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania. Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmie albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.