Komornik Sądowy przy SR w Pleszewie Piotr Tomczak

ogłasza licytację na działka nr 36/8 o pow. 0,0989 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem garażowo-gospodarczym

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-03 08:30
Cena wywoławcza: 43 781,25
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1445/13
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Prokopów
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pleszewie Piotr Tomczak (tel./fax (62) 761 07 14) ogłasza, że w dniu

 

3 listopada 2016 r. o godz. 8:30

 

w Sądzie Rejonowym w Pleszewie przy ul. Malińskiej 21, w sali nr 208 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

- udział (…) – wynoszący 1/8 części – w nieruchomości o numerze księgi wieczystej KZ1P/00018702/3,

- udział (…) – wynoszący 1/8 części – w nieruchomości o numerze księgi wieczystej KZ1P/00018702/3.

 

Księgę wieczystą dla nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość położona w miejscowości Prokopów 6B, 63-300 Pleszew, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 36/8 o pow. 0,0989 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem garażowo-gospodarczym. Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny (parter i poddasze użytkowe) o pow. zabudowy 162,80 m2, ma przybudowaną wiatę o konstrukcji drewnianej, jest ona kryta dachówką ceramiczną (pow. zabudowy tej wiaty: 60 m2), drugi budynek ma pow. zabudowy 49,40 m2. Oba budynki w zadowalającym stanie technicznym, dom w dobrym standardzie wykończenia.

 

Suma oszacowania jednego udziału wynosi 58 375,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 43 781,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest  5 837,50 (za jeden udział). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na rachunek bankowy komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.