Komornik Sądowy przy SR w Pleszewie Piotr Tomczak

ogłasza licytację na Grunt rolny o pow. 0,4700 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-03 11:45
Cena wywoławcza: 3 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1023/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Chocz
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pleszewie Piotr Tomczak (tel./fax (62) 761 07 14) ogłasza, że w dniu

 

3 listopada 2016 r. o godz. 11:45

 

w Sądzie Rejonowym w Pleszewie przy ul. Malińskiej 21, w sali nr 208 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Chocz, 63-313 Chocz, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1211 o pow. 0,4700 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KZ1P/00013856/2.

Nieruchomość to grunt rolny, w przeważającej części są to łąki trwałe V klasy bonitacyjnej gleboznawczej (94% łąki trwałe, 4% rowy). Teren podmokły. Dojazd odbywa się śródpolną gminną drogą gruntową. Nieruchomość usytuowana jest w strefie peryferyjnej Chocza, w oddaleniu od zabudowy części miasta, bezpośrednie sąsiedztwo stanowią łąki i tereny upraw rolnych.

 

Suma oszacowania wynosi 4 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 400,00. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na rachunek bankowy komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.