Komornik Sądowy przy SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód Roman Walkowiak Kancelaria Komornicza w Szczecinie

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 83,14 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-25 10:00
Cena wywoławcza: 382 425,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 763/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Sebastiana Klonowica
Miasto: Szczecin
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak  (tel. (91) 484 36 00) ogłasza, że dnia

 

25 października 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja będącego własnością dłużniczki (…), lokalu mieszkalnego o powierzchni 83,14 m2, znajdującego się na II piętrze czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego, położonego:

 

Szczecin, ul. Sebastiana Klonowica 42/5,

 

na Osiedlu Magnolia Park, znajdującym się na lewobrzeżnej dzielnicy Pogodno/Krzekowo, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1S/00179180/2 wraz z udziałem 32/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia niesłużące wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętej księgą wieczystą KW SZ1S/00140593/8.

 

Suma oszacowania wynosi 509 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania brutto i wynosi 382 425,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania brutto, to jest 50 990,00. Rękojmia powinna być złożona w gotówce na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 2 O. w Szczecinie 63 1090 2806 0000 0001 0470 9872.

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z  przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.