Komornik Sądowy przy SR w Kielcach Magdalena Banatkiewicz Kancelaria Komornicza w Kielcach

ogłasza licytację na Działki o pow. 1,0800 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-28 14:30
Cena wywoławcza: 3 370,50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 678/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Chełmce
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Magdalena Banatkiewicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

7 listopada 2016 roku o godz. 14:00

 

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach sala numer XVI odbędzie się:

 

PIERWSZA    LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako działki gruntu  o numerach ewidencyjnych  48, 200, 201, położone w miejscowości Chełmce, gmina Strawczyn o łącznej powierzchni użytkowej 1,0800 ha, w tym:

- działka nr ewidencyjny 48 o powierzchni  łącznej 0,9400 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 231,03 m2 (dodatkowa niewykończona powierzchnia poddasza 110,11 m2), budynkiem warsztatowo-magazynowym o powierzchni użytkowej 114,67 m2, budynkiem gospodarczym (kurnik) o powierzchni użytkowej 38,00 m2,

- działki nr ewidencyjny 200, 201 o powierzchni łącznej 0,1400 ha ( łąki trwałe);

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach nr KI1L/00092481/3.

 

Działka gruntu nr 48 oszacowana jest na kwotę 432 186,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 324 139,50 zł.

Działka gruntu nr 200, 201 oszacowane są na łączną kwotę 4 494,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 3 370,50 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania. Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość, tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły  oraz inne osoby wymienione w tym artykule.