Komornik Sądowy przy SR w Krośnie Odrzańskim Robert Hański

ogłasza licytację na Dom mieszkalny o pow. 224,10 m2, budynek garażowo-usługowy o pow. 77,53 m2 oraz budynek gospodarczy o pow. 27 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-27 12:00
Cena wywoławcza: 358 125,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, budynki usługowo-przemysłowe
KM: 528/16
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Żwirki i Wigury
Miasto: Gubin
Województwo: lubuskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim Robert Hański (tel. (68) 383 51 36, fax (68) 383 07 00) ogłasza, że dnia

 

27 października 2016 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim mającego siedzibę przy ul. Piastów 10 L w sali nr  111, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej  (…):

Dom mieszkalny o pow. użytkowej 224,10 m2, budynek garażowo-usługowy o  pow. użytkowej 77,53 m2, budynek gospodarczy o pow. zabudowy 27 m2, położone w Gubinie ul. Żwirki i Wigóry 48a, budynki położone są na działkach nr 407/4 i 407/18 o powierzchni 709 m2.

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VIII Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW [NKW: ZG2K/00003875/4].

 

Suma oszacowania wynosi 477 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     358 125,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 47 750,00 zł. Kwotę rękojmi należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg gotówką lub na konto komornika:

BZ WBK SA  O. w Krośnie Odrzańskim 36 1090 1551 0000 0000 5500 0299

(na koncie komornika najpóźniej dzień przed licytacją).

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

więcej na: www.komornik.eu