Komornik Sądowy przy SR w Olsztynie Bartosz Szaryński

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,83 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-27 14:10
Cena wywoławcza: 12 765,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 547/13
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Różnowo
Województwo: warmińsko-mazurskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Bartosz Szaryński podaje do publicznej wiadomości, że

 

27 października 2016 r. o godz. 14:10

 

w sali 317 Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 44 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości - działki 177 o pow. 0,83 ha, położonej w Różnowie, gm. Dywity, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1O/00029067/9.

Suma oszacowania wynosi 17 020,00 zł, zaś cena wywołania wynosi 12 765,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1 702,00 zł. Rękojmia powinna być złożona na konto  komornika:

Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Olsztynie 17 1240 5598 1111 0010 4472 8374

lub w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.