Komornik Sądowy przy SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód Roman Walkowiak Kancelaria Komornicza w Szczecinie

ogłasza licytację na Nieruchomość gruntowa o pow. 2062 m2 zabudowana budynkami użytkowymi

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-27 09:00
Cena wywoławcza: 1 278 708,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1886/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Kotwiczna
Miasto: Szczecin
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak  (tel. (91) 484 36 00, 484 22 13, 829 50 46) ogłasza, że dnia

 

27 października 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

przysługującego poprzednio dłużnikowi – Zakład Wielobranżowy Usług Budowlanych FASADA Sp. z o.o. w Szczecinie, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej nr 1/2 o powierzchni 2 062 m2 zabudowanej budynkiem administracyjno-magazynowym (o powierzchni użytkowej 339,54 m2), budynkiem administracyjno-garażowym (budynek główny o powierzchni użytkowej 265,53 m2), budynkiem magazynowym (o powierzchni użytkowej 391,80 m2) oraz budynkiem portierni, stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej:

 

Szczecin, ul. Kotwiczna 9,

 

dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1S/00120453/9.            

Suma oszacowania powiększona o podatek VAT (23%) wynosi 1 918 062,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania brutto i wynosi 1 278 708,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania brutto, to jest 191 806,20. Rękojmia powinna być złożona w gotówce na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 2 O. w Szczecinie 63 1090 2806 0000 0001 0470 9872.

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.