Komornik Sądowy przy SR w Siedlcach Janina Żebrowska

ogłasza licytację na Nieruchomość rolna zabudowana o pow. 2,4907 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-27 08:45
Cena wywoławcza: 39 750,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1504/13
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Ogrodniki
Województwo: mazowieckie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Janiny Żebrowskiej Asesor Komorniczy Rafał Boruta mający kancelarię przy ul. bp. Świrskiego 43A/4, tel. (25) 755 54 05 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 października 2016 r. o godz. 8:45

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. bp. Świrskiego 17, sala nr 4 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1/2 udziału w nieruchomości rolnej zabudowanej o pow. 2,4907 ha i nr działki 254/1, położonej w msc. Ogrodniki, gm. Mordy, oznaczonej KW SI1S/00053725/4 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Siedlcach.

 

Nieruchomość ta została oszacowana na kwotę: 53 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi kwotę: 39 750,00 zł.

Rękojmia: 5 300,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w kancelarii Komornika na dzień przed licytacją gotówką w godzinach pracy kancelarii lub na konto Komornika w

PKO BP SA O. Siedlce nr 60 1020 4476 0000 8402 0016 8385.

Z operatem szacunkowym dotyczącym nieruchomości można zapoznać się w Kancelarii Komornika.