Komornik Sądowy przy SR w Środzie Wielkopolskiej Dariusz Karasiński

ogłasza licytację na Działka o pow. 939 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-27 12:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2637/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Czereśniowa
Miasto: Borówiec
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Dariusz Karasiński (tel. (61) 287 72 00, fax (61) 285 53 95) ogłasza, że dnia

 

27 października 2016 r. o godz. 12:00

 

w kancelarii  mieszczącej się: 63-000 Środa Wlkp., os. Piastowskie 38, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działkę nr 253/79, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Środzie Wlkp. prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 43421 [NKW: PO1D/00043421/2].

 

Nieruchomość jest położona w miejscowości Borówiec przy ul. Czereśniowej.

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa: działka nr 253/79 o pow. 939 m2 niezabudowana, zlokalizowana przy drodze nieutwardzonej asfaltem – ul. Czereśniowa, do ulicy utwardzonej asfaltem około 1,0 km. Działka o terenie płaskim, częściowo ogrodzona, nieuzbrojona, niezagospodarowana, porośnięta samosiejkami drzew. W zasięgu prąd, woda, gaz i telefon. Dla przedmiotowej działki został sporządzony projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na ścieki – decyzja nr 3051/09 z dnia 08.06.2009 r. wydana przez Starostę Poznańskiego. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Średni dojazd samochodem do nieruchomości, do komunikacji publicznej – autobus około 1,0 km, szkoła, przedszkole i ciągi handlowe w odległości ok. 1,5 km. Do siedziby władz w Kórniku ok. 9,0 km, do granic miasta Poznania około 4,0 km, do centrum miejscowości około 1,5 km.

Suma oszacowania wynosi 147 902,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 110 926,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 14 790,20 zł.

Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

PKO BP SA O. Śrem 82 1020 4160 0000 2502 0054 4619.

Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę nabycia nieruchomości winna niezwłocznie po ustąpieniu postąpień uiścić 20% ceny nabycia nieruchomości, a pozostałą część należności do godziny 12:00 następnego dnia. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości dostępne jest na stronie: www.komornik.sroda.pl