Komornik Sądowy przy SR w Słupcy Witold Guziński

ogłasza licytację na Działki o łącznej pow. 1,5230 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-27 10:00
Cena wywoławcza: 19 875,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1631/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Ruda Komorska
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Witold Guziński (tel. (63) 274 31 57, fax 274 31 58) ogłasza, że dnia

 

27 października 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2  w sali nr 206,  odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w obrębie Tarnowa, gmina Pyzdry, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie. Nieruchomość składa się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 2487 oraz 2489 o łącznej powierzchni 1,5230 ha. Obecnie działki stanowią teren niezabudowany, porośnięty lasem. Działki gruntu niezabudowane o kształtach nieregularnych oraz płaskim ukształtowaniu terenu. Działki obecnie stanowią teren lasu. Teren porośnięty sosnami oraz brzozami. Teren działek porośnięty drzewami i krzewami. Działki posiadają prawidłowy dostęp do drogi publicznej. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni gruntowej. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny leśne oraz tereny niezabudowane uprawiane rolniczo. W dalszej odległości położona jest rozproszona zabudowa zagrodowa. Nieruchomość oddalona około 7 km od centrum gminy Pyzdry. Nieruchomość nie posiada dostępu do urządzeń sieci infrastruktury technicznej;

położonej: 62-310 Pyzdry, Wieś Tarnowa, Ruda Komorska,

dla której Sąd Rejonowy w Słupcy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KN1S/00041532/5 [NKW: KN1S/00041532/5].

 

Suma oszacowania wynosi 26 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 2 650,00 zł + 3,00 zł.

Rękojmia winna być złożona  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg gotówką w kasie komornika w Słupcy przy ul. Zagłoby 1 lub zaksięgowana w ww. terminie na koncie komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. I O. Centrum Konin

04 1020 2746 0000 3302 0052 9412.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.