Komornik Sądowy przy SR w Słupcy Witold Guziński

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,2600 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-27 09:00
Cena wywoławcza: 12 375,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1589/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Anielewo
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Witold Guziński (tel. (63) 274 31 57, fax 274 31 58) ogłasza, że dnia

 

27 października 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 206, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1/2 udziału we własności nieruchomości stanowiącej: niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona w obrębie Anielewo, gmina Zagórów, powiat słupecki, województwo wielkopolskie. Nieruchomość składa się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 163/3 o powierzchni 0,2600 ha.

Działka stanowi teren niezabudowany. Działka gruntu niezabudowana o kształcie regularnym - zbliżonym do prostokąta oraz płaskim ukształtowaniu terenu. Teren działki częściowo ogrodzony, stanowi nawierzchnia gruntowa bez utwardzeń. Część działki porośnięta trawą, część porośnięta drzewami (akacja, sosna, topola, brzoza). Działka posiada prawidłowy dostęp do drogi publicznej. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość posiada dostęp do urządzeń sieci infrastruktury technicznej, przyłącza: energii elektrycznej, wodociągu oraz telefonu. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny niezabudowane uprawiane rolniczo oraz tereny leśne. W bliskiej odległości znajduje się firma FIRE ECO produkująca kotły centralnego ogrzewania. W dalszej odległości zlokalizowana rozproszona zabudowa zagrodowa. Działka znajduje się około 10 km od centrum gminy Zagórów;

położonej: 62-410 Zagórów, Anielewo,

dla której Sąd Rejonowy w Słupcy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KN1S/00004897/0 [NKW: KN1S/00004897/0].

 

Suma oszacowania wynosi 16 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 1 650,00 zł + 3,00 zł. Rękojmia winna być złożona  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg gotówką w kasie komornika w Słupcy przy ul. Zagłoby 1 lub zaksięgowana w w/w terminie na koncie komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. I O. Centrum Konin 

04 1020 2746 0000 3302 0052 9412.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.