Komornik Sądowy przy SR w Szamotułach Rafał Szulc Kancelaria Komornicza w Szamotułach

ogłasza licytację na Działki o pow. 5008 m2, 122 m2, i 350 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-27 09:00
Cena wywoławcza: 224 625,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 753/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Staszica
Miasto: Szamotuły
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU

WRAZ Z BUDYNKAMI STANOWIĄCYMI ODRĘBNY PRZEDMIOT WŁASNOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Kancelaria Komornika Rafał Szulc działając na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

27 października 2016 r. o godz. 9:00

 

w sali nr 301 Sądu Rejonowego w Szamotułach, odbędzie się 

 

PIERWSZA LICYTACJA


prawa użytkowania wieczystego gruntu – działki o numerach ewidencyjnych: 3558 o pow. 5 008 m2, 3555 o pow. 122 m2, 3556 o pow. 350 m2, położone w miejscowości Szamotuły, przy ul. Stanisława  Staszica, będące w użytkowaniu wieczystym dłużników do dnia 05.12.2089 r. wraz z budynkami stanowiącymi odrębny przedmiot własności, dla których Sąd Rejonowy w Szamotułach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze PO1A/00021892/1.

Na nieruchomości znajdują się następujące budynki: warsztatowo-magazynowy o pow. 222 m2; warsztatowo-biurowy o pow. 56,70 m2 oraz dawny budynek wagi, pełniący funkcję biurową o powierzchni 11,5 m2.

 

Wyżej wymienione prawo oszacowane jest na kwotę: 299 500,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 224 625,00 zł.

 

Sprzedaż nieruchomości niepodlegającej podatkowi VAT w drodze licytacji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), do zapłaty którego obowiązany jest nabywca.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania, tj. w kwocie 29 950,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy złożyć w gotówce, wpłacić przelewem na rachunek bankowy komornika w

Banku Spółdzielczym Duszniki nr 50 9072 0002 2004 0401 9527 0001

lub złożyć w książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

 

Bliższych informacji o przedmiocie licytacji i warunkach licytacyjnych można uzyskać w kancelarii komornika lub pod numerem telefonu (61) 292 45 08