Komornik Sądowy przy SR w Zgierzu Anna Sikora

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,0650 ha, budynek mieszkalny

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-25 14:30
Cena wywoławcza: 133 333,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 341/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Kołłątaja
Miasto: Zgierz
Województwo: łódzkie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Anna Sikora zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w dniu:

 

25 października 2016 r. o godz. 14:30

 

w sali nr XI odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości:

działki gruntu o pow. 0,0650 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. 63,08 m2, położonej w miejscowości Zgierz przy ul. Kołłątaja 6, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW LD1G/00065633/7,

stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 200 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 133 333,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. 20 000,00 zł najpóźniej na dzień przed licytacją w gotówce lub książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu albo na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Anny Sikory

94 1440 1231 0000 0000 1231 4612 w Bank PKO BP S.A. O. Łódź.

Protokół opisu i oszacowania tej nieruchomości można przeglądać w Kancelarii Komornika w Zgierzu, pl. Jana Pawła II nr 3 (sygn. akt KM 341/15 i inne) bądź w terminie na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6 (sygn. akt sąd. I Co 1493/15).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (42) 715 60 33