Komornik Sądowy przy SR w Bochni Anna Papież

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 30,60 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-26 09:15
Cena wywoławcza: 86 000,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 232/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Wygoda
Miasto: Bochnia
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Anna Papież zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

26 października 2016 r. o godz. 9:15

 

 w Sądzie Rejonowym w Bochni, sala nr 119, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Bochni przy ul. Wygoda 107, oznaczonej jako lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni 30,60 m2, położony w segmencie C-1 na poddaszu, składający się z 1 pokoju z aneksem kuchennym oraz łazienki i przedpokoju, objęty księgą wieczystą o numerze TR1O/00071106/3. Z lokalem związany jest udział wynoszący 612/6060 we współwłasności działki nr 1142/16 o pow. 0,0241 ha (obj. KW 70592).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 129 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 86 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 12 900,00 zł w gotówce lub na konto Komornika

nr 17 1020 4984 0000 4102 0003 5592

najpóźniej w przeddzień licytacji (na dzień przed licytacją kwota wadium musi być uznana na rachunku komornika).

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość, tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły  oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 17.10.2016 r. w godz. 11:00-12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bochni, ul. Sądecka 1 A.