Komornik Sądowy przy SR w Staszowie Witold Heciak Kancelaria Komornicza w Staszowie

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. uż. 64,60 m2, 4 pokoje

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-17 14:00
Cena wywoławcza: 84 033,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1713/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Głowackiego
Miasto: Połaniec
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:

 

17 listopada 2016 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym w Staszowie, sala nr 133, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6, położonego w miejscowości Połaniec przy ul. B. Głowackiego 4, gmina Połaniec, stanowiącego własność dłużników (…), dla którego to lokalu Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KI1A/00017771/3.

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny składający się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 64,60 m2 oraz przynależnej do lokalu piwnicy.

 

Nieruchomość powyższa została oszacowana w trybie art. 948 kpc na kwotę: 126 050,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 84 033,33 zł.

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć w myśl art. 962 kpc rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, czyli kwotę 12 605,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić w kasie lub na konto komornika:

PKO BP SA O. Tarnobrzeg 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289.

Rękojmia może być złożona również w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość powyższą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 15:00, natomiast operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego można przeglądać w kancelarii Komornika w Staszowie przy ul. Wschodniej 13/315.

Zastrzega się prawo unieważnienia licytacji bez podania przyczyny.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (15) 864 23 50