Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Śródmieścia Dariusz Ulfig Kancelaria Komornicza

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,1050 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-08 13:30
Cena wywoławcza: 793 500,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2731/09
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Wichrowe Wzgórza
Miasto: Michałowice
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia Dariusz Ulfig zawiadamia na podstawie art. 953 kpc, w zw. z art. 955 kpc, że w dniu

 

8 grudnia 2016 r. o godz. 13:30

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia Wydziale VI Cywilnym z siedzibą w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 w sali K-123 odbędzie się:

 

PIERWSZA    LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: nieruchomość położona w miejscowości Michałowice (gm. Michałowice, obręb 6), przy ul. Wichrowe Wzgórza 10. Składa się z działki ewidencyjnej nr 823/6 o pow. 0,1050 ha posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta, z nachyleniem w kierunku północno-wschodnim. Nieruchomość posiada uzbrojenie w sieć elektryczną, wodociągową, gazową, kanalizacyjną (kanalizacja lokalna szambo). Nieruchomość jest częściowo ogrodzona - ogrodzenie panelowa oraz siatka na słupach stalowych. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej jest zapewniony poprzez działki drogowe nr 816/7, 823/2, 824. Zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym o pow. 272,10 m2. Budynek posadowiony jest parterowy z użytkowym poddaszem, podpiwniczony. Budynek posadowiony na nieruchomości posiada instalacje elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową. Budynek jest ogrzewany piecem gazowym dwufunkcyjnym, na parterze ogrzewanie podłogowe, na poddaszu kaloryfery, ogrzewanie gazowe i kominek z płaszczem wodnym. Budynek znajduje się w dobrym stanie technicznym. Dla przedmiotowej nieruchomości V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Słomnikach Sądu Rejonowego w Miechowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1S/00017654/8. Właścicielem tej nieruchomości w całości jest Bąk Bogdan zamieszkały pod adresem: 32-091 Michałowice, Wichrowe Wzgórza 10.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 058 000,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 793 500,00 zł.

Rękojmia 10% ceny oszacowania wynosi: 105 800,00 zł.

 

Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację albo w gotówce w kancelarii komornika albo przesłać na rachunek bankowy Komornika nr:

97 8619 0006 0030 0025 8052 0001

najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji podając na dowodzie wpłaty numer sprawy KM 2731/09 i inne lub w kasie kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Osoby zainteresowane oględzinami nieruchomości winny pisemnie zawiadomić komornika o swoim uczestnictwie najpóźniej na dwa tygodnie przed licytacją. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ TELEFONICZNIE
(12) 414 38 27 wew. 92