Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Śródmieścia Dariusz Ulfig Kancelaria Komornicza

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 20,59 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-15 09:00
Cena wywoławcza: 114 202,50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 2004/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Augustiańska
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia Dariusz Ulfig zawiadamia na podstawie art. 953 kpc, w zw. z art. 955 kpc, że w dniu

 

15 grudnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydziału I Cywilnego z siedzibą w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 w sali B-104 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny nr 13 o pow. 20,59 m2 położony w budynku nr 17 przy ul. Augustiańskiej w Krakowie. Lokal jest przedmiotem odrębnej własności, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1P/00371815/2. Lokal położony jest na II piętrze w budynku bez windy, posiada wystawę na wewnętrzny dziedziniec i składa się z pokoju z balkonem, przedpokoju z aneksem kuchennym oraz łazienki z WC. Nieruchomość lokalowa posiada instalacje wodno - kanalizacyjną, elektryczną, teletechniczną antenową, gazową oraz CO. Lokal ogrzewany jest z sieci MPEC, zaś ciepła woda ogrzewana jest piecykiem gazowym. Lokal posada standard przeciętny, typowy do remontu modernizacyjnego. Do lokalu przynależy ponadto piwnica o pow. 2,06 m2. Z prawem własności lokalu związany jest udział wynoszący 30/1000 części w częściach wspólnych, który stanowi prawo użytkowania wieczystego działki na której budynek jest położony oraz prawo własności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłączenie do użytku właścicieli lokali, objętej księgą wieczystą KR1P/00034882/8. Właścicielem lokalu jest w całości dłużnik Krystyna Bochenek. Budynek mieszkalny w którym znajduje się lokal jest wielorodzinny, posiada IV i V kondygnacji, bez windy, jest podpiwniczony. Budynek został wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej w latach 70 XX wieku.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 152 270,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 114 202,50 zł.

Rękojmia 10% ceny oszacowania wynosi: 15 227,00 zł.

 

Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację albo w gotówce w kancelarii komornika albo przesłać na rachunek bankowy Komornika nr:

97 8619 0006 0030 0025 8052 0001

najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji podając na dowodzie wpłaty numer sprawy KM 2004/14 i inne lub w kasie kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Osoby zainteresowane oględzinami nieruchomości winny pisemnie zawiadomić komornika o swoim uczestnictwie najpóźniej na dwa tygodnie przed licytacją. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ TELEFONICZNIE
(12) 414 38 27 wew. 92