Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie Michał Krajewski

ogłasza licytację na Działki o pow. 2,1768 ha oraz 3,16 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-08 10:50
Cena wywoławcza: 25 455,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 3/97
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Lisie Pole
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie Michał Krajewski (tel. (91) 416 29 79) ogłasza, że dnia 

 

8 listopada 2016 roku o godz. 10:50

 

(termin odroczony z dnia 13 września 2016 roku) w  gmachu Sądu Rejonowego w Gryfinie, ul. Grunwaldzka 8 w sali  nr 107 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

następujących nieruchomości:

1) działki nr  613/2 i 613/6 o łącznej pow. 2,1768 ha, nieruchomość rolna niezabudowana, grunty klasy RIVa, ŁIV,

położona: 74-500 Chojna, Lisie Pole, obręb 0012, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1Y/00016769/9,

suma oszacowania 33 940,00 zł, cena wywołania  25 455,00 zł;

 2) działka nr 612/8 o pow. 3,16 ha, nieruchomość rolna niezabudowana, grunty klasy:  RIVa, RIVb, ŁIV,

położona: 74-500 Chojna, Lisie Pole, obręb 0012, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1Y/00018096/4,

suma oszacowania 53 530,00 zł, cena wywołania  40 147,50 zł.

 

Cena wywoławcza na pierwszej licytacji stanowi 3/4 ceny szacunkowej. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. 3 394,00 zł lub 5 353,00 zł, którą należy wpłacić w gotówce w kancelarii komornika do godz. 13:00 dnia poprzedzającego dzień licytacji. Rękojmię można także uiścić we wskazanym powyżej terminie na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Gryfinie 62 1240 3855 1111 0000 4478 6485

(decyduje chwila wpływu rękojmi na konto komornika).

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.