Komornik Sądowy przy SR Katowice-Wschód Bernadeta Brzóska

ogłasza licytację na Zorganizowana gospodarczo całość w postaci: 2 lokali w budynku mieszkalnym

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-25 10:00
Cena wywoławcza: 192 750,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1818/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Ziołowa
Miasto: Katowice
Województwo: śląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Bernadeta Brzóska zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

 

25 października 2016 r. o godz. 10:00

 

 w sali nr 16 Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonych w Katowicach przy ul. Ziołowej 28 objętych księgami wieczystymi o nr KA1K/00009616/6 i KA1K/00009617/3, stanowiących zorganizowaną gospodarczo całość w postaci lokali o nr 1 i 2 w budynku mieszkalnym dwulokalowym.

Budynek mieszkalny jednorodzinny składa się z lokalu nr 1 o nr KW KA1K/00009616/6, który posadowiony jest na parterze budynku, a jego powierzchnia użytkowa wynosi 64,81 m2 oraz z lokalu nr 2 o nr KA1K/00009617/3, który mieści się na pierwszym piętrze budynku, a jego powierzchnia użytkowa wynosi po 64,81 m2. Z własnością ww. lokali mieszkalnych związany jest udział w nieruchomości wspólnej tj. w prawie własności działki gruntu nr 112 o pow. 1 171 m2  wynoszący po 1/2 części dla każdego lokalu. Lokal nr 1 kwalifikuje się do generalnego remontu, w lokalu nr 2 duża ilość elementów kwalifikuje się do remontu. W obu lokalach na sufitach i ścianach są ślady zarażeń mikrobiologicznych.

 

Łączna wartość nieruchomości objętych księgami wieczystymi KA1K/00009616/6 i KA1K/00009617/3 oszacowana jest na kwotę: 257 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 192 750,00 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 25 700,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy siedemset złotych 00/100) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunku bankowym komornika nr

06 1050 1214 1000 0022 6583 0857 ING Bank Śląski S.A. w Katowicach

oraz przedłożyć na licytacji dowód wpłaty. Rękojmię złożyć można także w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.