Komornik Sądowy przy SR w Sandomierzu Wojciech Malinowski Kancelaria Komornicza w Sandomierzu

ogłasza licytację na Zabudowana działka o pow. 1,34 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-09 09:00
Cena wywoławcza: 855 075,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 841/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Kobierniki
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski ogłasza, że dnia

 

9 listopada 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2A w sali nr III, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej działkę nr ewid. 33/26 o pow. 1,34 ha w części zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o konstrukcji drewnianej i budynkiem gospodarczo-garażowym o konstrukcji drewnianej. Na działce znajduje się staw rekreacyjno-hodowlany,

położonej: 27-650 Samborzec, Kobierniki,

dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1S/00074428/8.

 

Suma oszacowania wynosi 1 140 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 855 075,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu przed licytacją w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 114 010,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Oddział 1 w Sandomierzu 96 1020 4926 2004 0000 2008 4115

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (15) 832 36 03