Komornik Sądowy prz SR w Szamotułach Rafał Nowak

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 56,2 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-25 09:00
Cena wywoławcza: 95 133,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 4083/11
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Kaczmarka
Miasto: Międzychód
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Rafał Nowak (tel. (95) 748 48 10) ogłasza, że dnia

 

25 października 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach mającego siedzibę przy ul. Al. 1 Maja 5a w sali nr 205, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 56,2 m2 (4 pokoje, kuchnia, łazienka z WC i przedpokój) wraz z udziałem wynoszącym 286/10000 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu i prawie własności części wspólnych budynku oraz pomieszczeniem przynależnym w postaci piwnicy o powierzchni 3,3 m2, 

położonego: 64-400 Międzychód, ul. Kaczmarka 2A/5, dla którego Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Międzychodzie prowadzi księgę wieczystą nr KW PO2A/00038878/6.

 

Suma oszacowania wynosi 142 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 95 133,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 14 270,00 w gotówce lub na rachunek bankowy komornika. Możliwe jest także złożenie rękojmi w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.