Komornik Sądowy przy SR w Bytomiu Maria Goraj

ogłasza licytację na Lokal o pow. uż 114,90 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-08 12:30
Cena wywoławcza: 58 966,67
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1638/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Reja
Miasto: Bytom
Województwo: śląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Maria Goraj zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

8 listopada 2016 r. o godz. 12:40

 

w Sądzie Rejonowym w Bytomiu, w sali nr 230, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału 1/2 części w lokalu stanowiącym odrębną nieruchomość położonym w Bytomiu przy ul. Reja 12/1, stanowiącym własność dłużnika. Dla przedmiotowego lokalu o powierzchni użytkowej 114,90 m2 zlokalizowanego w budynku o funkcji jednorodzinnej Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1Y/00060157/6.

 

Nieruchomość (udział 1/2 części) oszacowana jest na kwotę: 88 450,00 zł.

Cena wywoławcza udziału 1/2 cz. w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 58 966,67 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć na dzień przed licytacją rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 8 845,00 zł przelewem na rachunek bankowy komornika nr

54 1050 1230 1000 0022 6196 2969

(decyduje data wpływu na konto komornika) z podaniem sygn. akt KM 1638/14, w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub gotówką.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (32) 281 24 59