Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa -Krowodrzy w Krakowie Leszek Dumnicki

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,0504 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-07 14:30
Cena wywoławcza: 165 430,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 120/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Słoneczna
Miasto: Krzeszowice
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Leszek Dumnicki Kancelaria Komornicza w Krakowie mający siedzibę  przy al. Pokoju 29b/37 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

7 listopada 2016 r. o godz. 14:30

 

w sali nr E-320 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

 

DRUGA    LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/2 części prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, położonej w miejscowości Krzeszowice przy ul. Słonecznej 11, stanowiącego własność dłużnika (…). Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą nr KR2K/00041345/6 w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie z siedzibą w Krzeszowicach. Nieruchomość obejmuje działkę nr 1035 o powierzchni 0,0504 ha, zabudowaną domem jednorodzinnym.

 

Udział w wysokości 1/2 części  prawa wieczystego użytkowania ww. nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 248 145,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania: 165 430,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  (tj. 24 814,50 zł), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek bankowy komornika:

50 8619 0006 0030 0025 8049 0001.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia  sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Nieruchomość można oglądać w dniach 24 i 31 października 2016 r. w godz. od 15:00 do 16:00, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.