Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa -Krowodrzy w Krakowie Leszek Dumnicki

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 47,64 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-09 14:20
Cena wywoławcza: 138 920,25
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 615/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Stopki
Miasto: Krzeszowice
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Leszek Dumnicki Kancelaria Komornicza w Krakowie mający siedzibę przy al. Pokoju 29b/37 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

9 listopada 2016 r. o godz. 14:20

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 w sali nr D-123, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości obejmującej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 17, położonej w miejscowości Krzeszowice przy ul. A. Stopki 1, dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie z siedzibą w Krzeszowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KR2K/00053215/3, należącej do dłużnika (…).

Lokal posiada powierzchnię 47,64 m2 i składa się z trzech pokoi, łazienki, WC, kuchni oraz przedpokoju.

 

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 185 227,00 zł.

Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. 138 920,25 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 18 522,70 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: 50 8619 0006 0030 0025 8049 0001.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w dniach 31 października i 7 listopada 2016 r. w godzinach od 15:00 do 16:00, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.