Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Patryk Klimczak

ogłasza licytację na Nieruchomość gruntowa

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-09 09:30
Cena wywoławcza: 13 311,75
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 491/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Kraków-Podgórze
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Patryk Klimczak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

9 listopada 2016 r. o godz. 9:30

 

w sali nr D-29 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza Wydział XII Cywilny w Krakowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 140/640 części w nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Kraków-Podgórze, działka ewidencyjna numer 245, stanowiącej przedmiot własności dłużników: (…), posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórze nr KR1P/00025613/6.

 

Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 17 749,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 13 311,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 1 774,90 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika:

55 8619 0006 0030 0325 8055 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce

najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji (w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko wpłacającego oraz sygnaturę Km 491/15).

Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.