Komornik Sądowy przy SR Gdańsk-Południe Piotr Majdziński Kancelaria Komornicza w Gdańsku

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,0824 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-27 09:00
Cena wywoławcza: 112 125,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 4035/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Straszyn
Województwo: pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Piotr Majdziński 80-840 Gdańsk, ul. Świętojańska 37/38/3  (tel. (58) 322 31 48) ogłasza, że dnia

 

27 października 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 9A, w sali nr E 1.10A (budynek E), odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

 

nieruchomości należącej do: (…),

stanowiącej: działka nr 252/18 o powierzchni 0,0824 ha – pastwiska trwałe, działka nie posiada uzbrojenia,

położonej: 83-010 Pruszcz Gdański, Magnoliowa/Kalinowa, Straszyn,

dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GD1G/00239403/2.

 

Suma oszacowania wynosi 149 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 112 125,00 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 14 950,00w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić na konto komornika:

BANK PEKAO SA Oddział w Gdańsku 48 1240 5400 1111 0000 4918 8255

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W celu zwrotu wpłaconego wadium należy w kancelarii komornika złożyć wniosek ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany przelew wpłaconej kwoty.

Pełnomocnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są okazać pełnomocnictwo szczególne do udziału w konkretnym przetargu.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.