Komornik Sądowy przy SR w Opatowie Bartłomiej Szyszka Kancelaria Komornicza w Opatowie

ogłasza licytację na Działka o pow. 1,18 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-07 09:00
Cena wywoławcza: 645 000,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 919/13
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Potok Wieś
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opatowie Bartłomiej Szyszka Kancelaria Komornicza w Opatowie zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

7 listopada 2016 r.  o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym w Opatowie sala nr III odbędzie się:

 

DRUGA    LICYTACJA

 

nieruchomości  w cenie której będzie uwzględniony 23% Vat, położonej  w miejscowości Potok Wieś, gmina Ożarów. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie Cementowni Ożarów z wjazdem i przechodem przez teren Cementowni Ożarów. Składa się z działki budowlanej nr ewid. 1141/1 o pow. 1,18 ha stanowiącej tereny budowlane i będącej przedmiotem użytkowania wieczystego. Otoczenie ww. działki to tereny zabudowane zabudową produkcyjną o nr ewid. 1141/7 będące w użytkowaniu wieczystym Cementowni Ożarów. Z jednej strony szacowana działka sąsiaduje z bocznicą kolejową Cementowni Ożarów. Zabudowa szacowanej działki to hala produkcyjna z dobudowaną do ściany bocznej zabudową z pomieszczeniami magazynowo-warsztatowymi oraz z dobudowanym do ściany czołowej dwupiętrowym budynkiem z pomieszczeniami socjalnymi, budynek biurowy, budynek magazynowy z pomieszczeniem warsztatowym. Nieruchomość stanowi wieczyste użytkowanie dłużnika: (…).

Posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sandomierzu o numerze KI1S/00054071/4.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 967 500,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 645 000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu albo w inny wskazany przez komornika sposób.