Komornik Sądowy przy SR w Lubartowie Arkadiusz Włodarczyk Kancelaria Komornicza w Lubartowie

ogłasza licytację na Działki o łącznej pow. 1,8862 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-25 13:30
Cena wywoławcza: 37 733,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 149/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Zawada
Województwo: lubelskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie Arkadiusz Włodarczyk na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

25 października 2016 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Lubartowie mającego siedzibę przy ul. Lubelskiej 57 (sala III) odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości, tj.:

 

- działki nr 334 (użytki rolne zabudowane, grunt orny) o powierzchni 1,8862 ha,  położonej: Zawada, gm. Ostrówek, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1A/00043483/2;

suma oszacowania wynosi 56 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 37 733,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 5 660,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Rękojmia powinna być złożona w kasie kancelarii w gotówce albo książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

PKO BP SA O. Lubartów 34 10203 206 0000 8102 0006 3537.