Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski

ogłasza licytację na Działki o pow. 0,3157 ha, 0,300 ha oraz 1,1000 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-27 08:00
Cena wywoławcza: 69 600,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 838/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Luzino
Województwo: pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski (tel. (58) 672 14 99) ogłasza, że dnia

 

27 października 2016 r. o godz. 8:00

 

w  Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Macieja Nogalskiego 84-200 Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego 241, odbędzie się

 

 

W TRYBIE UPROSZCZONYM

PIERWSZA  LICYTACJA  NIERUCHOMOŚCI

 

położonej: 84-242 Luzino,

w skład której wchodzą niezabudowane działki nr 1209/2 – o pow. 0,3157 ha, nr 1209/3 – o pow. 0,300 ha, nr 1209/8 –  o pow. 1,1000 ha,

należącej  do dłużnika: (…), dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW GD1W/00097114/5.

 

Suma oszacowania wynosi 92 800,00 zł (wartość brutto), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 69 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 9 280,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. Oddział 1 w Gdyni 71 1020 1853 0000 9102 0143 1808.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zawiadamia się, iż zgodnie z art. 871 kpc w zw. z art. 10131 § 3 kpc: Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

Zaznacza się, że licytacja może nie odbyć się bez podania przyczyny.