Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Śródmieścia Dariusz Ulfig Kancelaria Komornicza

ogłasza licytację na Działki, Wilczkowice

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-08 12:30
Cena wywoławcza: 65 122,67
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1434/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Wilczkowice
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia Dariusz Ulfig zawiadamia na podstawie art. 953 kpc, w zw. z art. 955 kpc, że w dniu

 

8 listopada 2016 r. o godz. 12:30

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydziale VI Cywilnym, ul. Przy Rondzie 7 w Krakowie w sali K-123 odbędzie się:

 

DRUGA  LICYTACJA

 

nieruchomości opisanych jako:

1. Działka nr 306/10 o pow. 0,1918 ha, położona w miejscowości Wilczkowice, gm. Michałowice, zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 38 o pow. uż. 158 m2, jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym z poddaszem nieużytkowym, oraz budynkiem gospodarczym, parterowym, wolnostojącym, murowanym o pow. uż. 83 m2 z kanałem rewizyjnym, wyposażony w instalację elektryczną. Dla nieruchomości tej V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Słomnikach Sądu Rejonowego w Miechowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1S/00010383/8.

2.  Działka nr 306/5 o pow. 0,3000 ha, położona w miejscowości Wilczkowice, gm. Michałowice, jest niezabudowana, położona w miejscowości Wilczkowice, gm. Michałowice, obręb 13. W bezpośrednim sąsiedztwie tej działki jest zabudowa jednorodzinna i zagrodowa, oraz tereny upraw polowych, trasa krajowa Kraków-Kielce E77. Bezpośredni wjazd na działkę nr 306/5 z drogi gminnej (przecznica z drogi krajowej E77). V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Słomnikach Sądu Rejonowego w Miechowie  prowadzi księgę wieczystą nr KR1S/00030789/0.

3. Działka nr 306/7 o pow. 0,4820 ha, położona w miejscowości Wilczkowice, gm. Michałowice. W bezpośrednim sąsiedztwie tej działki jest zabudowa jednorodzinna i zagrodowa, oraz tereny upraw polowych, trasa krajowa Kraków-Kielce E77. Działka nr 306/7 nie posiada bezpośredniego dojazdu z drogi krajowej nr E77 – dostęp do niej odbywa się po działce nr 306/9. V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Słomnikach Sądu Rejonowego w Miechowie  prowadzi księgę wieczystą nr KR1S/00030788/3.

4. Działka nr 306/9 o pow. 0,0956 ha, położona w miejscowości Wilczkowice, gm. Michałowice. W bezpośrednim sąsiedztwie tej działki jest zabudowa jednorodzinna i zagrodowa, oraz tereny upraw polowych, trasa krajowa Kraków - Kielce E77. Bezpośredni wjazd na działkę z drogi gminnej (przecznica z drogi krajowej E77). V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Słomnikach Sądu Rejonowego w Miechowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1S/00030787/6.

 

Nieruchomość objęta księgą wieczystą KR1S/00010383/8 oszacowana jest na kwotę: 511 267,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 340 844,67 zł.

Rękojmia 10% ceny oszacowania wynosi: 51 126,70 zł.

 

Nieruchomość objęta księgą wieczystą KR1S/00030789/0 oszacowana jest na kwotę: 286 380,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 190 920,00 zł.

Rękojmia 10% ceny oszacowania wynosi: 28 638,00 zł.

 

Nieruchomość objęta księgą wieczystą KR1S/00030788/3 oszacowana jest na kwotę: 460 117,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 306 744,67 zł.

Rękojmia 10% ceny oszacowania wynosi: 46 011,70 zł.

 

Nieruchomość objęta księgą wieczystą KR1S/00030787/6 oszacowana jest na kwotę: 97 684,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 65 122,67 zł.

Rękojmia 10% ceny oszacowania wynosi: 9 768,40 zł.

 

Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu licytacji albo w gotówce w kancelarii komornika albo przesłać na rachunek bankowy Komornika nr:

97 8619 0006 0030 0025 8052 0001

najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji podając na dowodzie wpłaty numer sprawy KM 1434/14 i inne lub w kasie kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Osoby zainteresowane oględzinami nieruchomości winny pisemnie zawiadomić komornika o swoim uczestnictwie najpóźniej na dwa tygodnie przed licytacją. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ TELEFONICZNIE
(12) 414 38 27 wew. 92