Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Andrzej Drzymała Kancelaria Komornicza w Krakowie

ogłasza licytację na Lokalmie4szkalny o pow. 61,79 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-25 12:30
Cena wywoławcza: 230 925,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1103/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Łużycka
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Andrzej Drzymała z siedzibą przy ul. Ślusarskiej 8/LU1 w Krakowie, w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikowi Ewie Siwko, zawiadamia na podstawie art. 953 KPC w związku z art. 955 KPC, że w dniu

 

25 października 2016 r. o godz. 12:30

 

w sali Nr D-29 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7  odbędzie się:

 

PIERWSZA    LICYTACJA

 

nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 13 położony w budynku nr 71B przy ul. Łużyckiej w Krakowie, składający się z dwóch sypialni, salonu z aneksem kuchennym, przedpokoju, łazienki, spiżarki i garderoby o łącznej powierzchni użytkowej 61,79 m2. Do lokalu przylega balkon o powierzchni 5,16 m2, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie  nr KR1P/00418004/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 307 900,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 230 925,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy w

Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce nr 42 8619 0006 0030 0025 8065 0001.

Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Przedmiotową nieruchomość można oglądać w dniu 13 października 2016 r. w godz. 10:00-10:30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.