Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat

ogłasza licytację na Lokal użytkowy o pow. 124,40 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-26 12:10
Cena wywoławcza: 377 626,30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale usługowo-przemysłowe
KM: 2267/11
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Konwaliowa
Miasto: Turka
Województwo: lubelskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza w Lublinie zawiadamia, że w dniu

 

26 października 2016 r. o godz. 12:10

 

w sali nr XVI  Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku odbędzie się:

 

PIERWSZA    LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu użytkowego nr 7, położonego: ul. Konwaliowa 7, Turka, gm. Wólka. Lokal w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Turka”, o pow. 124,40 m2, położony na parterze budynku parterowego. Lokal składa się z wiatrołapu, sali sprzedaży, korytarza, magazynu, pomieszczenia biurowego, łazienki i wc, posiada ogrzewanie centralne z własnego pieca gazowego.  Dla lokalu nie jest urządzona księga wieczysta.

 

Suma oszacowania: 503 501,73 zł (w tym VAT).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. 377 626,30 zł (w tym VAT). Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 50 350,17 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie

48 1020 3176 0000 5402 0152 6318

najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmia może być złożona również w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (81) 528 03 93, 795 000 393 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Mełgiewskiej 2 (budynek obok Parku Handlowego „Tatary”).