Komornik Sądowy przy SR w Radomiu Jarosław Kiełbasiński Kancelaria Komornicza w Radomiu

ogłasza licytację na Nieruchomość w Radomiu, działka o pow. 0,0550 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-28 09:30
Cena wywoławcza: 103 333,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1645/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Garbarska
Miasto: Radom
Województwo: mazowieckie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

KW RA1R/00110575/9

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Kiełbasiński na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

28 października 2016 r. o godz. 9:30

 

w Sądzie Rejonowym w Radomiu: 26-600 Radom, ul. Struga 63 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę nr 6/14, o pow. 0,0550 ha, położonej: 26-610 Radom, Garbarska 27, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: RA1R/00110575/9].

 

Suma oszacowania wynosi 155 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 103 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 15 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA I O. Centrum w Radomiu 77 1020 4317 0000 5002 0087 8488

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.