Komornik Sądowy przy SR w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki Kancelaria Komornicza w Szczecinku

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 117,30 m2

 
Data i godzina: 2016-11-08 10:20
Cena wywoławcza: 192 375,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 11562/15
Położenie nieruchomości:
Ulica: Koszalińska
Miasto: Szczecinek
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki (tel. (94) 372 02 07) ogłasza, że  dnia

 

8 listopada 2016 r. o godz. 10:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasnej 3 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa własności nieruchomości  stanowiącej  lokal mieszkalny, który składa się z czterech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o pow. użytkowej 117,30 m2, do lokalu przynależy piwnica o pow. 11,20 m2, z prawem do lokalu związany jest ułamkowy udział 334/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 231/2 i w częściach wspólnych budynku,

należącej do dłużnika: (…),

położonej: 78-400 Szczecinek, Koszalińska 51/1,

dla której  Sąd Rejonowy w Szczecinku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW KO1I/00041217/5.

 

Suma oszacowania wynosi 256 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 192 375,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 25 650,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto kancelarii komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Szczecinku

09 1240 3679 1111 0010 3948 9895

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (94) 372 02 07