Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Robert Śron

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,0552 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-04 09:00
Cena wywoławcza: 351 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 760/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Bolesława Śmiałego
Miasto: Mosina
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Robert Śron, Kancelaria Komornicza, 63-100 Śrem, ul. Kościuszki 3, działając na podstawie art. 955 §1 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

4 listopada 2016 r. o godz. 9:00

 

w sali nr 7 w Sądzie Rejonowym w Śremie, ul. Franciszkańska 4, 63-100 Śrem, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: nieruchomość gruntowa, którą stanowi działka gruntu nr ew. 2724/56 o powierzchni 0,0552 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, położony w miejscowości: Mosina, ul. Bolesława Śmiałego 26, gm. Mosina. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Śremie prowadzi księgę wieczystą o nr PO1M/00032414/9.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 468 000,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 351 000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 46 800,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w formie książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg bądź wpłacona na konto komornika:

BZ WBK SA I O. Śrem nr 50 1090 1405 0000 0001 1912 0279

z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.