Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Robert Śron

ogłasza licytację na Nieruchomość lokalowa o pow. 84,30 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-04 09:30
Cena wywoławcza: 84 666,67
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 471/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Wiosny Ludów
Miasto: Śrem
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Robert Śron, Kancelaria Komornicza, 63-100 Śrem, ul. Kościuszki 3, działając na podstawie art. 955 §1 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

4 listopada 2016 r. o godz. 9:30

 

w sali nr 7 w Sądzie Rejonowym w Śremie, ul. Franciszkańska 4, 63-100 Śrem, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: nieruchomość lokalowa z udziałem w gruncie wynoszącym 843/1686 do działki nr 2126/5, lokal mieszkalny składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, skrytki, korytarza, piwnicy nr 1 o obszarze 84,30 m2, położonej w miejscowości: Śrem, ul. Wiosny Ludów 23/1, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie o nr PO1M/00034866/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 127 000,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi: 84 666,67 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 12 700,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w formie książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg bądź wpłacona na konto komornika:

BZ WBK SA I O. Śrem nr 50 1090 1405 0000 0001 1912 0279

z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.